Program for praksisretta FoU
(Praksis-FoU)

Eit forskingsprogram ved Høgskulen på Vestlandet

Program for praksisretta FoU fokuserer på kunnskapsutvikling som styrkjer barnehagar, grunnopplæring og lærarutdanning ved HVL, fremjar FoU-arbeidet i lærarutdanningane, og styrkjer samanhengen mellom yrkesutdanning og yrkesutøving.