Oppføringer av admin_praksisfou

Refleksjonsbaserte lærarmapper

Problemstilling «En overordnet målsetting med Kunnskapsløftet er å øke læringsutbyttet for alle elever. Faglige og relevante tilbakemeldinger fra lærer, instruktører og medelever er en viktig del av læringsprosessen, … Det er derfor avgjørende at lærerne har en vurderingskompetanse og vurderingspraksis som bidrar til å utvikle elevenes faglige kompetanse, …» (Oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet, 30. januar 2007) […]

Education, curricula & technology (ECT)

The field of ICT in education generally and in curricula in particular, while being intensively studied, is still in a state of confusion. The results of research so far suggest that ICT in principle either is a marginal, although expensive, addition to education or its effects are still not well understood. Given the cost of […]

Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB)

Prosjektet fokuserte på bruk av digital teknologi i barnehagen. På den eine sida er dette eit felt som får stor merksemd i planverk og styringsdokument. På den andre sida er det eit område som er underrepresentert i nasjonal og internasjonal forskingslitteratur. Det er difor stort behov for oppdatert forsking. Prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd (prosjekt […]

Improvisation in teacher education (IMTE)

Curricula and practice in dynamic interplay Finansiert av Norges Forskningsråd (ref 221058). Research Council project database: lenke Prosjektperiode: 01.12.2012 – 31.03.2016 For meir informasjon, sjå prosjektsida: http://prosjektsider.hsh.no/imte Activities Rommetveit summer school 2015, June 9th-12th: «The Art and Science of Improvisation in Education» Link: prosjektsider.hsh.no/r15/

Learning in the 21st century

Capitalizing on students strengths – Compensating for desired capabilities (L-21) Finansiert av Norges Forskningsråd (ref. 218245). Research Council project database: lenke Prosjektperiode: 01.05.2012 – 30.04.2016. Poster: pdf For meir informasjon, sjå prosjektsida: http://prosjektsider.hsh.no/l21 Kontakt Prosjektleder Eyvind Elstad

Responsive teaching and student learning

The impact of teachers feedback practice on students outcome in Mathematics (RespMath) Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Høgskulen i Volda. Finansiert av Norges Forskningsråd, FINNUT. Prosjektleiar: Professor Knut Steinar Engelsen, HSH Forskingsleiar: Professor Kari Smith, UiB Finansiert av Norges Forskningsråd (ref. 237942/H20). Prosjektperiode: 01.12.2014-31.03.2018 Poster Research Council project database For […]