Mangfold og inkludering

Gruppe for forskning på mangfold og inkludering

Leder: Førsteamanuensis Hein Berdinesen

Kontakt: Hein.Berdinesen@hvl.no

Sentrale spørsmål for forskergruppen er hvordan barnehager og skoler kan tilrettelegge for individuelle behov uten samtidig å segregere og stigmatisere, og hvordan barnehager og skoler kan utvikle fellesskap uten samtidig å overse individuelle forskjeller. Barnehage og skole skal ta imot alle elever uansett bakgrunn, evner og forutsetninger, og vi fokuserer derfor både på mangfold og inkludering overfor barn, unge og voksne med særlige behov, og på flerkulturalitet.

Innvandringen til Norge har økt betydelig i senere år, noe som bringer med seg både utfordringer og muligheter i barnehage og skole. Praksis viser at det ikke alltid er enkelt å formidle verdier som likeverd, demokrati, aktivt medborgerskap og fellesskap i et stadig mer pluralistisk samfunn. Ofte er det språklige og kulturelle barrierer som må overvinnes. Pedagoger, barnehageeiere, skoleeiere og skoleledelse etterlyser mer kompetanse på feltet, noe vi ønsker å bidra med gjennom vår forskning.

Hovedmålet er å bistå barnehager og skoler i regionen med forskningsbasert kompetanse gjennom seminarer og forelesninger på fagdager, planleggingsdager og gjennom andre samarbeidsformer, med utgangspunkt i identifiserte behov. Vi vil slik bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for profesjonene i praksisfeltet.

Medlemmer (HVL):

Vigdis Rosvold Alver

Ieva Kuginyte-Arlauskiene

Thomas Arnesen

Hein Berdinesen

Camilla Bjelland

Else Karen Vikanes Bjelland

Arne Bygstad

Bjart Erling Grutle

Liv Åse Hagland

Annette J. Haugsgjerd

Brita Høyland

Jorunn Høyland

Linda Fylkesnes

Anne-Beate Ulveseth Lilletvedt

Iselin Lone

Ingvild Brekke Myhre

Kari Olene Oma Rønnes

Olav Christian Ruus

Bjarne Gunnar Vandeskog

Internasjonalt rådgivende ekspertpanel:

Camilla Eline Andersen, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Sigrun Aamodt, senterleder Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Frédérique Brossard Børhaug, professor, NLA Høgskolen Bergen

Steinar Bøyum, professor, Universitetet i Bergen

Dorthe Staunæs, professor, Aarhus Universitet

Ingrid Helleve, professor, Universitetet i Bergen

Thomas Johansson, professor, Gøteborgs universitet

Kari Nes, dosent, Høgskolen i Innlandet

May Britt Postholm, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bodil Ravneberg, professor, Høgskulen på Vestlandet (campus Bergen)

Julian Savulescu, professor, University of Oxford

Kari Smith, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sally Tomlinson, professor, University of Oxford

Kariane Therese Westrheim, professor, Universitetet i Bergen

 

Forskergruppenettverk:

«EMiBSS – Forskergruppe for studier av etnisk mangfold i barnehage, skole og samfunn» ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.

«Human development and Capability Approach» ved NLA Høgskolen

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)